Hi, How Can We Help You?

Ako postupovať

img

Ako postupovať pri arbitrážnom súde

Písomný súhlas

Rozhodovanie sporov pred Arbitrážnym súdom je možné na základe písomného súhlasu strán sporu pred vznikom sporu alebo následne po vzniku sporu.

Pred vznikom sporu:

  • včlenenie rozhodcovskej doložky do pripravovanej zmluvy s partnerom, do Všeobecných obchodných podmienok alebo iných dokumentov, na základe ktorých vzniká právny alebo obchodný vzťah. Znenie rozhodcovskej doložky, ktoré môžete bezplatne zahrnúť do vašich dokumentov, nájdete tu...
  • podpisom samostatnej rozhodcovskej zmluvy medzi vami a vašim partnerom o tom, že sa prípadné spory budú riešiť konaním pred Arbitrážnym súdom
  • dodatkom k už existujúcim zmluvám, ktorý ustanoví príslušnosť Arbitrážneho súdu riešiť prípadné spory
  • prehlásením zúčastnených strán, že súhlasia s tým, aby sa prípadné spory riešili konaním na Arbitrážnom súde

Po vzniku sporu:

  • dodatkom k platným zmluvám, ktorý ustanoví príslušnosť Arbitrážneho súdu riešiť prípadné spory
  • prehlásením zúčastnených strán, že súhlasia s tým, aby sa prípadné spory riešili konaním na Arbitrážnom súde

Následne je po vzniku prípadného sporu potrebné podať žalobu v súlade s Rokovacím poriadkom na Arbitrážny súd. V prípade potreby bližších informácií nás kontaktujte.